Ga naar hoofdinhoud

Nieuwsberichten:

5 februari 2024: het bijzondere verhaal van Loulou Blom die dankzij een steunhart kan wachten op een donorhart. Dit is weliswaar geen LVAD, dat is toch nog te groot voor een kinderhart, maar wel een mobiel apparaat waarmee Loulou naar huis kan!

26 januari 2024: Betavolt, een batterij die 50 jaar meegaat zonder op te laden!

Dat klinkt voor LVAD dragers als muziek in de oren, is dit een doorbraak naar kleinere (en wellicht zelfs implanteerbare?) apparatuur.

Voor dragers van de HVAD van Metronic (voorheen Hearware) is het goed om te weten wat je wél kan doen en wat je absoluut niet mag doen bij een alarm. Goede voorbereiding en inlezen kan helpen paniek zoveel mogelijk te neutraliseren.

De HVAD van Medtronic (voorheen HeartWare) wordt per 1 juni 2021 van de markt gehaald. Vanaf deze datum mag deze pomp niet meer geïmplanteerd worden. In dit bericht leest u wat hiervan de reden is.

Wat is een LVAD

Wat is nou eigenlijk een mechanische ondersteuning van het hart? Het wordt genoemd Steunhart, LVAD en soms zelfs kunsthart (hoewel de laatste benaming feitelijk onjuist is). Klik op de foto voor meer informatie.

Implantatie van een LVAD

Hier wordt uitgelegd wat te verwachten bij een implantatie van een LVAD. Hoe verloopt een gemiddelde operatie en wat kan je verwachten van de duur van de herstelperiode.

Leven met eenLVAD

Als de operatie achter de rug is en je bent zover dat je naar huis kan, hoe ziet je leven er dan uit? Kijk hier wat de mogelijkheden zijn.

Donorregistratie

Een LVAD wordt vaak geplaatst om de tijd te overbruggen naar een harttransplantatie. Maak nu een keuze of je wel of niet donor wilt zijn. Deze keuze is belangrijk voor je naasten zodat zij weten wat jouw wens in deze is.

HeartMate II en 3

De HeartMate II is het eerste steunhart dat in Nederland geplaatst werd. Inmiddels is deze opgevolgd door de HeartMate 3. Wat het verschil is tussen deze twee types, van oorsprong ontwikkeld door Thoratec (nu ABBOTT), is hier te lezen.

HVAD

De HVAD (HeartWare Ventriculair Assist Device) is van 2010 tot juni 2021 in Nederland geïmplanteerd. Waarom deze LVAD uit de handel genomen is, is hier te lezen. Klik op de afbeelding voor meer informatie over (de werking van) de HVAD.

Wat te doen bij ALARM

De LVAD is beveiligd met verschillende soorten alarm. De alarmen als de batterijen leeg zijn, zijn bedoeld als herinnering en zullen na verloop van tijd geen schrikreactie meer geven. De controller geeft aan wat er aan de hand is en daar kan naar gehandeld worden. Wat je moet doen bij een alarm dat niet vaak voorkomt is hier omschreven. Deze pagina gemaakt in overleg met een van de ziekenhuizen.

Hartfalen

Mensen met ernstig hartfalen kunnen in aanmerking komen voor een LVAD. Voordat hiertoe besloten wordt, worden er eerst een aantal onderzoeken uitgevoerd om te kijken of het hart geschikt is en er geen verdere complicaties te verwachten zijn. Wat hartfalen eigenlijk is en welke stadia je hierin hebt, is hier verder te lezen.

Klik op een Logo hieronder voor LVAD informatie op de betreffende site