Ga naar hoofdinhoud

Doelstelling van LVAD.nl

LVAD.nl is een onafhankelijke website met als doel het verzamelen en doorgeven van informatie over de mechanische ondersteuning van het hart.

Dit kan van nut zijn voor mensen die een LVAD hebben of waarbij er mogelijk een geïmplanteerd gaat worden, maar ook voor professionals vanuit de medische en wetenschappelijke vakgebieden. De informatie komt onder andere uit publicaties die in de media verschenen zijn, de ervaring en beleving van LVAD gebruikers en van professionals in de ziekenhuizen en overige disciplines.

Het implanteren van een LVAD is een een behandelmethode voor patiënten met een ernstige vorm van hartfalen die in eerste instantie alleen toegepast werd bij wachtenden voor een harttransplantatie die dreigden te overlijden vóórdat er een geschikt donorhart beschikbaar was.

De ontwikkelingen gaan snel en de mogelijkheden om deze ondersteuning toe te passen lijken steeds breder te worden, daarbij is gebleken dat het goed mogelijk is gedurende een langere periode op een acceptabele manier door te leven.

In 2015 is er een wet aangenomen waarbij de LVAD als bestemmingstherapie bij hartfalen toegepast kan worden: “Een permanent steunhart van het type Left Ventricular Assist Device (LVAD) kan voor verzekerden met hartfalen deel uitmaken van het basispakket. Er is voldoende bewijs dat een LVAD voor patiënten met ‘eindstadium hartfalen’ zinvol kan zijn. Het gaat dan om patiënten die niet meer in aanmerking komen voor een harttransplantatie.”

Hierbij moet wel gezegd worden dat deze behandeling niet voor alle patiënten mogelijk is. Meer informatie hierover vind u hier.

De doelstelling van LVAD.nl is om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het bestaan en de ontwikkeling van het steunhart.

In het nieuwsarchief staan publicaties die verschenen zijn in kranten, tijdschriften en op internet, alsook televisie- en radio uitzendingen, per jaar gerangschikt. Op de homepage staat het laatste nieuws als eerste vermeld.