Ga naar hoofdinhoud

ALARM

ALS HET ALARM AFGAAT, SCHRIK JE HEEL ERG EN KAN PANIEK MAKKELIJK TOESLAAN.

PROBEER RUSTIG TE BLIJVEN! HIERONDER EEN PAAR TIPS

Wat is er aan de hand en wat moet ik nu doen:

 1. Wat voel je? Dat klinkt misschien heel gek, maar als er echt problemen zijn met de pomp zelf, voel je dat als patiënt meestal gelijk!
 2. Duizelig, neiging tot flauwvallen en/of misselijk? Kan een probleem met de pomp zijn, eerste hulp is in dit geval gaan liggen met je benen omhoog en gelijk het ziekenhuis (laten) bellen. 
 3. Is er een probleem met de pomp (zichtbaar op de controller): Gelijk het Ziekenhuis (laten) Bellen !

Is bovenstaande niet aan de orde, dan kan je in eerste instantie kijken of er zelf wat aan te doen is

 1. Welk alarm gaat er af en welke instructie hoort daarbij? Vanuit de training die in het ziekenhuis gegeven wordt, moet het duidelijk zijn wat te doen bij een bepaald alarm. Tip, lees regelmatig deze instructies nog eens door.
 2. Klopt dit met wat je voelt? Stel dat er een ‘vals alarm’ is vanwege een storing in de controller en er wordt aangegeven dat de controller vervangen moet worden, maar je voelt (buiten de paniek) niets bijzonders. Is het niet handig deze instructie zomaar uit te gaan voeren.

Hieronder de instructies van de twee verschillende LVAD’s die gebruikt worden in Nederland

Heartmate II / Heartmate 3 van Abbott (Thoratec)

 1. Kabels goed aangesloten?Kijk of de kabel van de driveline goed aangesloten is, of de batterijen goed in de houders bevestigd zijn en de houders goed aangesloten aan de controller.
 2. Wissel van stroomvoorziening! Ben je aangesloten:
  • aan de power module (het apparaat dat met het lichtnet verbonden is) ga over op de batterijen; 
  • aan de batterijen, ga over op de power module als dit mogelijk is, of verwissel de batterijen.

Kijk hier voor de alarmkaart HeartMate. of naar UMC Utrecht Alarmkaart HeartMate

Hieronder uitleg wat de functies zijn op de controller. Belangrijk is het groene rondje in het midden bovenaan. Als deze groen brandt, dan is de pomp in werking.

Hieronder een video met uitleg over de alarmen:

Hieronder een video met instructies voor vervanging controller HeartMate:

Hieronder de functies die te lezen zijn op de controller van de HVAD. ROOD betekent groot alarm!

Hieronder een video met uitgebreide uitleg over de alarmen en wat te doen als hulpverlener

HVAD van Medtronic (Heartware)

 1. Kabels goed aangesloten? Kijk of de kabel van de driveline goed aangesloten is en of de batterijen goed aan de controller bevestigd zijn.
 2. Wissel van stroomvoorziening! Ben je aangesloten:
  • aan één van de netwerk adapters, ga over op de batterijen;
  • aan de batterijen, ga over op één van de netwerk adapters als dit mogelijk is, of verwissel de batterijen.

Kijk hier voor de alarmkaart van de HVAD of kijk bij UMC Utrecht Alarmkaart HVAD

Wat is er aan de hand en wat nu te doen?

 1. Software bug! Het kan gebeuren dat er een fout in de software zit waardoor er onterechte meldingen als Controller vervangen in het scherm verschijnt. Begin dus altijd met:
 2. Het ziekenhuis bellen! Vóórdat er enige actie ondernomen gaat worden die je normaal gesproken niet doet! Onder normale actie verstaan we hier het verwisselen van de batterijen, het overgaan van één van de batterij naar één van de netwerk adapters en vise versa.
 3. Wat beslist niet te doen: Zelf de controller verwisselen, zeker niet als je alleen bent!! De controller mag alleen verwisseld worden als er (telefonisch) contact is met het ziekenhuis en het op dat moment geadviseerd wordt. Het liefst door iemand die goed weet hoe dit moet.
 4. Bedenk dat de pomp echt stil staat op het moment dat de controller afgekoppeld is.

Alarm over, maar geen duidelijk aanwijsbare reden?

Bel ook dan het ziekenhuis om te overleggen

Het is heel belangrijk om regelmatig de instructies die gegeven zijn door te lezen en bij twijfel in het ziekenhuis nog eens na te vragen.
Het geeft zelfvertrouwen en voorkomt te veel paniek.