Ga naar hoofdinhoud
Nieuwsarchief 2016

Wereld Hart Dag 2016, aandacht voor hartfalen

Door 29 september 2016december 14th, 2020Geen reacties

Op 29 september is het Wereld Hart Dag. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan het herkennen van hartfalen, een aandoening die steeds vaker voorkomt. In Nederland lijden er momenteel bijna 142.000 mensen aan hartfalen en naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 tegen 2025. Toch blijkt uit onderzoek dat vandaag door Pumping Marvellous en St. Jude Medical wordt gepubliceerd dat Nederlanders onvoldoende kennis hebben over deze aandoening. De overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten verwart de symptomen van hartfalen met die van een hartaanval. Daarnaast geloven veel Nederlanders onterecht dat mannen een hoger risico hebben op hartfalen dan vrouwen. Bijna één op de vijf Nederlanders is er zelfs van overtuigd dat er geen symptomen zijn voor hartfalen.

Misvattingen

Hartfalen is een serieuze chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam heen kan pompen om de andere organen te ondersteunen.

hart-zonder-en-met-hartfalenHet overkomt mensen van alle leeftijden en, hoewel ze kunnen variëren, zijn de hoofd-symptomen een combinatie van vermoeidheid, kortademigheid, plotse gewichtstoename en vochtophoping (oedeem) in enkels, benen en/of buikholte. Van de Nederlandse respondenten wijst 81% pijn op de borst en 78% een onregelmatige hartslag onjuist aan als de hoofdsymptomen, dit zijn namelijk de hoofdsymptomen van een hartaanval. Daarnaast geeft slechts de helft (52%) van de ondervraagden terecht het vasthouden van vocht op als een symptoom van hartfalen, terwijl plotse toename van gewicht door vochtophoping één van de voornaamste symptomen van hartfalen is. Zorgwekkend is dat bijna één op de vijf Nederlanders gelooft dat er voor deze aandoening helemaal geen symptomen zijn. 

Domme pech

De Nederlandse respondenten duiden obesitas, roken, stress en een gebrek aan beweging correct aan als de oorzaken van hartfalen. Ze lijken te begrijpen dat een gezonde levensstijl helpt om hartfalen te voorkomen. Toch geeft bijna de helft (42%) van de Nederlandse respondenten ‘pech’ op als oorzaak van hartfalen, wat doet vermoeden dat zij ten onrechte denken dat je niets kan doen om hartfalen te voorkomen.

Mannen vs. vrouwen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de Nederlandse respondenten denkt dat mannen een hoger risico hebben op hartfalen dan vrouwen. De cijfers bewijzen het tegendeel: in Nederland overlijdt één op de vier vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dit is de meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen.

“De resultaten van dit onderzoek zijn verontrustend, aangezien misdiagnose van hartfalen serieuze consequenties voor de gezondheid kan hebben. Het is daarom essentieel dat mensen zo vroeg mogelijk hulp zoeken wanneer symptomen zoals vochtophoping, kortademigheid of vermoeidheid opduiken,” benadrukt dr. Delnoy, cardioloog in Isala Hartcentrum te Zwolle. “Het onderzoek maakt duidelijk dat er meer gedaan moet worden om de bewustwording over hartfalen in alle leeftijdscategorieën te vergroten, en om kennis te verspreiden over de kenmerken en symptomen. Het is de enige manier om risicogevallen te helpen om professionele hulp te zoeken en het juiste advies te krijgen om hun aandoening te behandelen”

Ook de stichting ICD dragers Nederland (STIN) en LVAD.nl ondersteunen het belang om Nederlanders bewuster te maken van de oorzaken en symptomen van hartfalen. Met hun platformen willen zij hier ook aan bijdragen, want ondanks dat er geen genezing mogelijk is, leven veel mensen met hartfalen met een gepaste behandeling lang en gelukkig.

Voor meer informatie over hartfalen en het onderzoek zie www.antwoordenophartfalen.nl

Verdere uitleg over Hartfalen.