Steunhart / LVAD als behandeling

“Destination Therapy” is hiermede definitief veranderd in “LVAD behandeling”

Werkgroep LVAD NVVC en NVTIn de ziekenhuizen waar het steunhart reeds geïmplanteerd wordt, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Mensen met bepaalde vormen van eindstadium hartfalen, die niet in aanmerking komen voor een harttransplantatie, kunnen nu ook in aanmerking komen voor een steunhart. Zij zullen wel een screening moeten ondergaan om te toetsen of dit medisch verantwoord is.
Dank aan een ieder die zich hiervoor ingezet ...

Lees verder →
0

LVAD, steunhart in basispakket! Bevestiging VWS.

Er was wat onduidelijkheid of de inhoud van het persbericht, verschenen op 11 maart jl. een gegeven is of een aanbeveling.

LVAD.nl heeft contact opgenomen met het Zorginstituut Nederland van waar het persbericht verstuurd is, dit is hun antwoord:

Onderwerp: RE: Brief
Datum: 5 augustus 2015 08:58:04 CEST

Aan: “‘LVAD.nl'” 

Mevrouw Verbraak, 

U kunt verwijzen naar de brief en het rapport dat ik stuurde. Officiëler en formaler ...

Lees verder →
0

Rapport Werkgroep LVAD

De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) hebben een werkgroep samengesteld om te onderzoeken in hoeverre steunharten, LVADs, als (destination) therapie ingezet kunnen worden. Deze werkgroep is samengesteld uit leden van beide verenigingen die op 20 april 2011 tijdens een bijeenkomst geïnformeerd werden over de toenemende discussie rond de permanente implantatie van LVADs.

Werkgroep LVAD NVVC en NVT

De opdracht ...

Lees verder →
0