LVAD, steunhart in basispakket! Bevestiging VWS.

Er was wat onduidelijkheid of de inhoud van het persbericht, verschenen op 11 maart jl. een gegeven is of een aanbeveling.

LVAD.nl heeft contact opgenomen met het Zorginstituut Nederland van waar het persbericht verstuurd is, dit is hun antwoord:

Onderwerp: RE: Brief
Datum: 5 augustus 2015 08:58:04 CEST

Aan: “‘LVAD.nl'” 

Mevrouw Verbraak, 

U kunt verwijzen naar de brief en het rapport dat ik stuurde. Officiëler en formaler ...

Lees verder →
0

Herstel Hartspier met Stamcellen?

Reeds lange tijd zijn wetenschappers bezig met de ontwikkeling van stamcellen die een beschadigd of ziek hart zouden kunnen herstellen of vervangen. Dit blijkt heel lastig te zijn, vooral omdat het hart een zeer beperkt herstellingsvermogen heeft. Bij harten die beschadigd zijn door een infarct zijn de ontwikkelingen inmiddels vrij ver gevorderd zoals hier uitgebreid uitgelegd wordt. Met name prof. dr. Marie-José Goumans doet hier al geruime tijd onderzoek naar hetgeen uitgelegd wordt in deze video.

Hartfalen dat veroorzaakt ...

Lees verder →
0