Ga naar hoofdinhoud
Nieuwsarchief 2015

Steunhart / LVAD als behandeling

Door 4 november 2015december 16th, 2020Geen reacties

“Destination Therapy” is hiermede definitief veranderd in “LVAD behandeling”

Werkgroep LVAD NVVC en NVTIn de ziekenhuizen waar het steunhart reeds geïmplanteerd wordt, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Mensen met bepaalde vormen van eindstadium hartfalen, die niet in aanmerking komen voor een harttransplantatie, kunnen nu ook in aanmerking komen voor een steunhart. Zij zullen wel een screening moeten ondergaan om te toetsen of dit medisch verantwoord is.
Dank aan een ieder die zich hiervoor ingezet heeft, in het bijzonder de mensen van de Werkgroep LVAD.

 

Persbericht basispakket

Het persbericht van het LUMC is een welkome publicatie over dit onderwerp, maar vraagt wel enige nuancering en uitleg:

Er zijn in Nederland 4 ziekenhuizen waar steunharten geïmplanteerd worden.
Dit zijn de transplantatie centra UMC Utrecht, Erasmus MC en UMC Groningen en daarnaast het LUMC dat als enig ziekenhuis geen transplantatie centrum is.
Het steunhart werd alleen vergoed bij mensen die op de lijst voor een harttransplantatie stonden als “Bridge to Transplant”. Er wordt al jaren gelobbyd om ook hartfalen patiënten die NIET in aanmerking komen voor een transplantatie te kunnen redden met het steunhart.

Het ministerie van VWS heeft dit jaar besloten dat het steunhart voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt, wel of niet transplantabel, vergoed wordt en vooralsnog alleen in de (alle) centra waar ze nu reeds geïmplanteerd worden. LUMC is een aantal jaren geleden begonnen om op eigen kosten deze “Destination therapie” toe te passen en zijn terecht heel blij dat ze dit nu ook vergoed krijgen.