Ga naar hoofdinhoud
Nieuwsarchief 2015

LVAD, steunhart in basispakket! Bevestiging VWS.

Door 8 oktober 2015december 16th, 2020Geen reacties

Er was wat onduidelijkheid of de inhoud van het persbericht, verschenen op 11 maart jl. een gegeven is of een aanbeveling.

LVAD.nl heeft contact opgenomen met het Zorginstituut Nederland van waar het persbericht verstuurd is, dit is hun antwoord:

Onderwerp: RE: Brief
Datum: 5 augustus 2015 08:58:04 CEST

Aan: “‘LVAD.nl'” 

Mevrouw Verbraak, 

U kunt verwijzen naar de brief en het rapport dat ik stuurde. Officiëler en formaler kan u het niet krijgen. Het is overigens niet ongebruikelijk dat verzekeraars moeite hebben met een dergelijke ‘duiding’, omdat zij veelal deze vorm van zorg niet hebben ingekocht. Maar heus: als een dergelijke brief is verstuurd, is deze vorm van zorg ‘verzekerde zorg in het basispakket’.

 Met vriendelijke groet,
 
Kees …… 
………………………………………………………………
Strategie Communicatie & Bestuursondersteuning
Zorginstituut Nederland
Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

Voor alle zekerheid toch ook gevraagd bij het ministerie van VWS hierop deze reactie:

Onderwerp: Steunhart in basispakket
Datum: 13 augustus 2015 13:54:40 CEST

Aan: 

Geachte mevrouw Verbraak,

Dank voor uw bericht. Wat fijn om te horen dat het goed met u gaat dankzij een steunhart.

Met de duiding van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) van 27 februari 2015 is het steunhart ofwel de (Left) Ventricular Assist Devices ((L)VADs) in het basispakket opgenomen.
Dat betekent overigens niet dat er nu veel meer mensen in aanmerking komen voor een steunhart. Zoals u op uw website ook schrijft, komen enkel patiënten met het eindstadium hartfalen in aanmerking, op basis van een zorgvuldige selectie door de artsen.
En dit gebeurt slechts in enkele universitaire medische centra, omdat alle randvoorwaarden voor deze complexe (na)zorg goed geregeld moeten zijn.
Onder andere dankzij wetenschappelijk onderzoek in deze UMCs en de kwaliteitscriteria van de beroepsgroepen heeft het ZiNL geoordeeld dat het steunhart voldoet aan de eisen voor opname in het basispakket.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Indra ………..
Publieksvoorlichter
Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag 

Kortom de ziekenhuizen die de implantaties reeds verrichten kunnen aan meerdere patiënten deze zorg aanbieden.