Ga naar hoofdinhoud
InformatieUncategorized

Heart Failure Congress 2012

Door 25 mei 2012maart 29th, 2018Geen reacties

Europese richtlijn chronisch hartfalen herzien

Europese richtlijn chronisch hartfalen herzien

De European Society of Cardiology heeft geactualiseerde richtlijnen voor de diagnose en behandeling van chronisch hartfalen uitgebracht. Deze richtlijnen zijn gepresenteerd tijdens het Heart Failure Congress 2012 in Belgrado.

De oude richtlijn dateert van 2008. Op verschillende fronten zijn de richtlijnen voor de behandeling aangepast. Zo maakt de richtlijn op het gebied van diagnostiek voor het eerst melding van het mid-regional pro-A-type natriuretic peptide als biomarker.

Chirurgie

In de behandelsectie is de toepassing van linker ventrikel assist devices (LVAD) uitgebreid. Tot nu toe werden deze ondersteuningsapparaten alleen geadviseerd als tijdelijke maatregel in afwachting van een harttransplantatie. Maar vanwege de verhoogde betrouwbaarheid en vermindering van complicaties mag een LVAD voortaan ook voor permanente behandeling worden gebruikt bij een selectie patiëntengroep. Milde symptomen van hartfalen zijn een nieuwe indicatie voor de inzet van cardiale resynchronisatietherapie (CRT). Daarbij is uit onderzoek ook meer duidelijk over de te verwachten effecten van CRT.  Patiënten met een linkerbundeltakblok QRS morfologie en een sinusritme hebben het meest baat bij CRT en patiënten met een non-linkerbundeltakblok QRS-morfologie of atriumfibrilleren hebben een minder duidelijk voordeel van de behandeling. Voor de behandeling van een ernstige aortaklepstenose wordt in de richtlijn voor het eerste melding gemaakt van transkatheter aortaklepvervanging.

Farmacotherapie

Bij de farmacotherapeutische behandeling adviseert de richtlijn dat voor het verlagen van de hartslag eerst de dosis bètablokkers moet worden gemaximeerd voordat andere frequentieverlagende middelen worden toegevoegd. “Betablokkers zijn gevestigde middelen die effectiever en minder duur zijn” aldus John Mc Murray, voorzitter van de ESC Clinical Practice Guidelines Task Force.

Nieuwe indicaties

Twee nieuwe indicaties voor farmacotherapeutische behandeling zijn toegevoegd. Het indicatiegebied van mineralocorticoïd receptor antagonisten (MRA), zoals eplerenon is uitgebreid. Het middel kan extra worden gegeven als met de standaardbehandeling van een ACE-remmer of ARB en een bètablokker de symptomen nog voortduren. En bij patiënten verminderde ejectiefractie en een sinusritme die ondanks behandeling met een maximum dosis bètablokker, ACE-remmer en MRA een hoge hartslag houden, kan ivabradine aan de behandeling worden toegevoegd.